1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Susținere restanțe sau măriri de note în perioada 12.09.2016 – 14.09.2016

În atenția studenților (LICENȚĂ și MASTER) care doresc să susțină restanțe sau măriri de note în perioada 12.09.2016 – 14.09.2016

Având în vedere aprobarea Consiliului FEAA din data de 20.07.2016, în perioada 12.09.2016 – 14.09.2016, studenții pot susține, în afara reexaminărilor pentru măriri de notă prevăzute în structura calendaristică a anului univ. 2015-2016, și un nr. de maxim 3 examene restante.

Examenele restante precum și reexaminările pentru măriri de notă se susțin pe bază de cerere, care se va depune la secretariatul facultății, obligatoriu, în zilele de 1.09, 2.09, 5.09 și 6.09.2016, în următoarele condiții:

  • Cererea pentru restanțe se depune numai împreună cu chitanța care dovedește achitarea taxei pentru restanță și va avea menționată disciplina solicitată și cadrul didactic examinator.

Pentru fiecare examen restant se va achita o taxă unică de 100 lei/examen (cf. Anexa 3, Decizia nr. 324B/30.09.2015, referitoare la taxele practicate la Universitatea din Craiova, în anul univ.2015/2016)

  • Cererea pentru susținerea examenelor de mărire de notă se va depune menționând disciplina solicitată și cadrul didactic examinator. Pot solicita mărirea notei numai studenții integraliști (care nu au avut nici o restanță în anul universitar 2015-2016 în sesiunile curente).

Se pot susține maxim două reexaminări pentru mărirea de notei. În cazul măririlor de notă nu se percep taxe.

Notă: Într-o zi se susține un singur examen.

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.