1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Restanțe Doctorat

ANUNȚ - În atenția doctoranzilor care doresc să susțină restanțe în perioada 12.09.2016 – 14.09.2016

Având în vedere aprobarea Consiliului FEAA din data de 20.07.2016, în perioada 12.09.2016 – 14.09.2016, doctoranzii pot susține maxim 3 examene restante.

Examenele restante se susțin pe bază de cerere, care se va depune la secretariatul facultății, obligatoriu, în zilele de 1.09, 2.09, 5.09 și 6.09.2016, însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei pentru restanță. Cererea va avea menționată disciplina solicitată și cadrul didactic examinator.

Pentru fiecare examen restant se va achita o taxă unică de 100 lei/examen (cf. Anexa 3, Decizia nr. 324B/30.09.2015, referitoare la taxele practicate la Universitatea din Craiova, în anul univ.2015/2016)

Notă: Într-o zi se susține un singur examen.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.