1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Susținerea reexaminărilor pentru anul III Licență ZI+ID în zilele de 7 și 8 iulie 2016

1. Reexaminările pentru studenții de la Licență zi+ID, care au maxim două restanțe, se susțin numai pe bază de cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei pentru fiecare examen solicitat, astfel:

  • 40 RON examen din anul III
  • 40 RON examen din anul II
  • 80 RON examen din anul I
  • 100 RON examen – studentii din an suplimentar, cu taxa CREDITE

2. Având în vedere termenele de validare a cataloagelor, termene care condiționează vizualizarea notelor în pagina personală, pentru a putea depune în termen util cererile de reexaminare, studenții se vor prezenta obligatoriu la comunicarea rezultatelor examenelor susținute.

În cazul nedepunerii cererilor, nu pot fi emise cataloage pentru reexaminare.

Termenul final de depunere a cererilor: marți 05.07.2016 ora 11:00.

În cerere se va specifica doar disciplina de susținut și cadrul didactic titular. Data de susținere se va afișa ulterior, după centralizarea tuturor cererilor primite și studenții se vor prezenta la data și ora afișată.

Notă:

Vă rugăm să depuneți în termen util cererile, în caz contrar nu se pot finaliza planificările și emite cataloagele de examen.

Lista studenților care pot susține reexaminări în zilele de 7 și 8 iulie 2016

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.