1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț privind reexaminările la Master pentru zilele de 21 și 22 iunie 2016

Referitor la susținerea reexaminărilor pentru anul II Master, în zilele de 21 și 22 iunie 2016

  1. Reexaminările pentru studenții de la Master, care au maxim două restanțe, se susțin numai pe bază de cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei de 40RON pentru fiecare examen solicitat.
  2. Având în vedere termenele de validare a cataloagelor, termene care condiționează vizualizarea notelor în pagina personală, pentru a putea depune în termen util cererile de reexaminare, studenții se vor prezenta obligatoriu la comunicarea rezultatelor examenelor susținute.

În cazul nedepunerii cererilor, nu pot fi emise cataloage pentru reexaminare.

Termenul final de depunere a cererilor: vineri 16.06.2016 ora 12:00.

În cerere se va specifica doar disciplina de susținut și cadrul didactic titular. Data de susținere se va afișa ulterior, după centralizarea tuturor cererilor primite și studenții se vor prezenta la data și ora afișată.

Notă:

Vă rugăm să depuneți în termen util cererile, în caz contrar nu se pot finaliza planificările și emite cataloagele de examen.

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.