1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Selecție ERASMUS+ cadre didactice/administrative

harta europa

 

 

În perioada 13.06 – 23.06.2016, FEAA va organiza o nouă selecție pentru mobilități ERASMUS+ Predare/Instruire cadre didactice și personal administrativ. Mobilitățile se vor desfășura, în cazul acceptului universităților partenere, în lunile iulie, august, septembrie, pînă la data de 30.09.2016

Scopul mobilităților de predare/instruire este acela de îmbunătățire a curriculei, a metodelor de predare și documentare, a  metodelor și tehnicilor utilizate în cadrul departamentelor administrative și auxiliare prin schimburi de experiență și de bune practici între universități.
Condiţii de participare:
 1. pot participa doar angajaţii cu contract de muncă semnat cu Universitatea din Craiova.
 2. depunerea dosarului de candidatură de fiecare solicitant în termenul stabilit.
Universitățile care oferă stagii de predare/instruire sunt prezentate la Lista Universităților partenere (Notă: Editarea cu roșu din document reprezintă existența Acordului Bilateral dar nesemnat/neștampilat de parteneri)
 
În săptămâna 13 – 17.06, cadrele didactice/administrative care doresc să aplice vor depune la prodecanatul FEAA dosarul personal.
Pe măsura depunerii dosarelor și în funcție de opțiunile pentru desfășurarea mobilității, vor fi contactate universitățile partenere pentru exprimarea acordului de mobilitate.
În zilele 20 – 21.06, cadrele didactice/administrative vor primi informarea cu privire la acceptul/refuzul din partea universităților partenere.
Miercuri, 22.06.2016, ora 10:00, sala 228, va avea loc selecția (interviul) pentru mobilitățile Erasmus+ 2016, cadre didactice/administrative. Rezultatele vor fi comunicate în aceeași zi.
 
 
Contestațiile se vor depune în data de 23.06, între orele 9:00 și 10:00 și se vor concluziona între orele 11:00 și 13:00.
Afișarea rezultatelor finale se va face la ora 14:30, la avizierul FEAA și pe site-ul facultății.
 
Dosarul va cuprinde:
 1. Formularul de aplicaţie (Anexa 1);
 2. Curriculum vitae redactat în limba engleză;
 3. Atestat de cunoaştere a limbii în care se va desfășura activitatea la instituția parteneră/Limbii Engleze/Limbii Franceze.
 
Toate dosarele de candidatură depuse vor fi înregistrate și vor primi un punctaj (conform baremului de mai jos).
Se va acorda prioritate personalului care pleacă pentru prima dată în cadrul Programului Erasmus+ (puncte bonus la dosarul de candidatură) cf. Procedurii în vigoare. Listele cu centralizarea mobilităților 2011-2016 sunt publice, iar consultarea acestora poate fi facută la prodecanat.
 
Baremul de evaluare este următorul:
 1. Interviul                                                                     5 p
 2. Motivarea deplasării                                                    3 p
 3. Existența atestatului de cunoaștere a limbii străine         2 p                         
 4. Puncte bonus dosar                                                   10 p
Notă: Punctele bonus se vor acorda în ordine invers proporțională cu numărul de plecări.
Orice alte detalii pot fi obținute la prodecanatul FEAA sau la adresa de mail " target="_blank">.
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.