1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Selecție ERASMUS+ Traineeship

În perioada 30.05 – 9.06.2016, FEAA va organiza o nouă selecție pentru mobilități ERASMUS+ Traineeship (Practică).

Stagiile de practică se vor desfășura în lunile iulie, august, septembrie, pînă la data de 30.09.2016.

 

Universitățile care oferă stagii de practică sunt prezentate la Descărcați lista Universităților partenere

De asemenea, se pot prezenta și studenții care au Acordul unor instituții/firme la care pot desfășura stagiul de practică, altele decât cele cu care Universitatea/Facultatea are încheiat acord bilateral.

Miercuri, 8.06.2016, ora 10:00, sala 228, va avea loc selecția pentru mobilitățile Erasmus+ 2016, Traineeship (Practică). Rezultatele vor fi comunicate în aceeași zi.

Contestațiile se vor depune în data de 9.06., între orele 9:00 și 12:00 și se vor concluziona între orele 13:00 și 15:00.

Afișarea rezultatelor finale se va face la ora 16:30, la avizierul FEAA și pe site-ul facultății.

Studenții care doresc să aplice vor depune până la 06.06.2016, la prodecanatul FEAA, un dosar ce va cuprinde:

 1. Copie carte identitate
 2. Cerere înscriere mobilitate Erasmus+ (http://feaa.ucv.ro/one/images/docs/2012-2013/ri/Cerere%20inscriere%20studenti.pdf)
 3. CV în limba engleză (format Europass, semnat pe fiecare pagina)
 4. Scrisoare de intenție în limba engleză sau franceză, precizând universitatea/instituția/firma pentru care se aplică, din lista celor prezentate (semnată) sau altele, de la care studenții au primit Acord de desfășurare a Traineeship.
 5. Situația școlară (semnată și ștampilată)
 6. Atestat limbă străină (pentru limba în care se vor desfășura studiile/engleză/franceză)

Sunt eligibili studenții FEAA, clasamentul realizându-se în funcție de media anului / semestrului anterior și a rezultatelor obținute la interviul de selecție.

Evaluarea se va realiza astfel:

 1. Redactarea scrisorii de intenție -2 p
 2. Calitatea rezultatelor academice obținute -2 p
 3. Interviul -5 p
 4. Oficiu -1 p

Alte detalii la:

http://www.ucv.ro/international/programe/programe_europene/studenti_outgoing.php

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

sau la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.