1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Comisia pentru acordarea taberelor

Comisia de selectie a studentilor beneficiari ai taberelor studentesti - 2015 formată din:

  • Prof. univ. dr. Marian Siminică – decan FEAA
  • Conf. univ. dr. Anca Băndoi – prodecan FEAA
  • Student Yamina Sosa – reprezentatul studenţilor de la FEAA

se va intruni marti, 26.05.2015 , ora 16.00 la sala 257 în vederea analizei cererilor depuse pentru ocuparea locurilor in taberele studenţesti 2015.

Criterii pentru selectia studentilor care vor beneficia de tabere studentesti in anul 2015

C1 6 puncte Premii obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale şi olimpiade studenţeşti, cu două nivele de notare
C2 2 puncte Participarea la concursuri naţionale şi internaţionale şi olimpiade studenţeşti sau obţinerea unei burse ERASMUS
C3

12 puncte

10 puncte

8 puncte

6 puncte

4 puncte

Pentru media cuprinsă între 10 - 9,50

Pentru media cuprinsă între 9 - 9,49

Pentru media cuprinsă între 8,50 - 8,99

Pentru media cuprinsă între 8 - 8,49

Pentru media până în 8

C4 1 punct Membru al Consiliului FEAA
C5 1 punct Membru al Senatului UCV
C6 5 puncte Membru în asociaţii studenţeşti recunoscute la nivel de facultate şi participarea la proiecte iniţiate de acestea
C7 3 puncte Participarea la actiunile derulate de FEAA / participare la acţiuni de voluntariat, activităţi şi proiecte studenţeşti derulate în cadrul altor organizaţii, etc.
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.