1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Teme diplomă - Anunț pentru studenții anului III Licență ID

ANUNȚ ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL TERMINAL - – ANUL III LICENȚĂ ID –

Pentru toate specializările "Elaborarea lucrării de licență" este obligatorie și se incheie cu probă de verificare care se finalizează cu notă și se susține pe data de 22.05.2015 examinator fiind indrumatorul de lucrare. Ora de susținere se va stabili de studenți de comun acord cu îndrumătorul de lucrare.

Studenții care până pe data de 20.05.2015 nu au depus cererile pentru alocarea temelor de licență nu se vor putea înscrie pentru susținerea licenței în sesiunea iulie 2015. În acest sens toți studenții au obligația să verifice corectitudinea informațiilor introduse privind tema de diploma aleasa in programul de evidenta a studentilor, pe pagina "Teme diploma". Orice neconcordanță sau lipsa de informații va fi semnalată la secretariatul facultății până la data de 20.05.2015.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.