1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Rezultat concurs pentru postul de conferentiar universitar - poziția 23

Comisia de concurs formată din Prof. Magdalena Mihai, Prof. Marin Dinu, Prof. Laura Mariana Cișmaș, Conf. Nicoleta Sîrghi și Conf. Daniel Tobă, propusă de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor şi aprobată prin Decizia Rectorului Universităţii din Craiova, nr.781/B din 19.12.2014, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, s-a întrunit pe data 29.01.2015, pentru a decide asupra rezultatului concursului pentru ocuparea postului de conferențiar, poziţia 23, structura: Macroeconomie, Microeconomie, din Statul de funcţii al Departamentului Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La concurs s-a înscris, în termenul legal, dl. AVRAM Costin Daniel cu cererea nr.8435/16.12.2014.

Ca urmare a analizei dosarului de concurs și a susţinerii prelegerii publice candidatul AVRAM Costin Daniel a obţinut calificativul ADMIS.

29.01.2015

Comisia de concurs:

Preşedintele comisiei de concurs,

Prof. univ. dr. MIHAI Magdalena

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.