1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Burse de performanță - Semestrul I, anul școlare 2014 - 2015

BURSE DE PERFORMANŢĂ

SEMESTRUL I - AN UNIVERSITAR 2014-2015

(1) Bursa de performanţă se atribuie prin concurs organizat de Universitate pentru a recompensa activitatea şi rezultatele profesionale, ştiinţifice, artistice sau sportive de excepţie.

(2) Cuantumul bursei de performanţă este de cel puţin două ori mai mare decât bursa minimă atribuită în Universitatea din Craiova şi mai mare decât bursa de merit.

(3) Bursele de performanţă se acordă studenţilor integralişti de la programele de licenţă, cursuri de zi, ţinându-se cont de următoarele criterii:

a) rezultate profesionale de excepţie (media generală pe ultimele două semestre să fie de 10);

b) activitate de cercetare ştiintifică (membru în contracte de cercetare, premii obţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi olimpiade ştiinţifice studenţeşti, articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS şi/sau cărţi de specialitate);

c) activitate culturală (laureaţi ai unor concursuri naţionale sau internaţionale, participanţi la evenimente culturale ca reprezentanţi al Universităţii, cel puţin la nivelul centrului universitar);

d) activitate sportivă (obţinerea de titluri de campioni la nivel naţional sau internaţional, participări la evenimente sportive ca reprezentant al Universităţii, cel puţin la nivelul centrului universitar);

e) activitate organizatorică (organizarea de proiecte şi evenimente în Universitatea din Craiova).

(4) Bursa de performanţă se atribuie începând cu anul II de studiu, pentru o perioadă de 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii prin concurs (inclusiv pe perioada vacanţelor). Studenţii din anul terminal beneficiază de bursă de performanţă până în ultima zi de susţinere a examenului de licenţă a anului universitar în curs.

(5) Dacă la finele primului semestru de acordare a bursei de peformanţă, criteriile care au stat la baza acordării bursei nu mai sunt îndeplinite de către beneficiarul acesteia, bursa se va suspenda.

(6) Studenţii care doresc să aplice acest tip de bursă vor prezenta la secretariatul facultăţii o cerere însoţită de CV și documentele doveditoare ale performanţelor: contracte de cercetare, diplome, brevete, programe ale simpozioanelor, exemplare din articole sau lucrări, etc. Dacă un candidat a mai beneficiat în perioada anterioară de bursă de performanţă, se vor lua în considerare numai activităţile desfăşurate de acesta de la ultima acordare a acestui tip de bursă.

(7) Aprobarea burselor de performanţă este de competenţa Consiliului de Administraţie al Universităţii la propunerea comisiilor de atribuire a burselor de la nivelul facultăţilor.

NOTĂ: Termenul limită de depunere a dosarelor pentru acordarea burselor de performanţă este luni, 27 octombrie 2014; dosarele se vor depune la secretariatul FEAA în zilele de luni până joi intre orele 800-1100 sau 1400-1500.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.