1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Restanțe și măriri de note - Septembrie 2014

În zilele de 10, 11 și 12 septembrie 2014 studenții FEAA pot susține examene restante la maxim 3 discipline, indiferent de nr. de credite realizate la data de 29.07.2014.

Planificarea se va afisa pe data de 9.09.2014, în funcție de examenele solicitate.

  • Studenții care doresc să susțină examene restante în aceste zile vor depune în perioada 1.09.2014 – 5.09.2014 la secretariatul facultății o cerere în care vor specifica disciplinele la care doresc să susțină restanțele și cadrele didactice examinatoare. Cererea va fi însoțită de o chitanță care dovedește achitarea taxei a cărei valoare va fi de 60 RON/examen restant, indiferent de anul de studiu din care provine restanța.

 

  • Studenții integraliști de la prima prezentare în sesiunile de iarnă și vară care doresc să susțină măriri de note, pot solicita reexaminare pentru mărirea notei la maxim două discipline din anul curent de studiu și vor depune cerere la secretariatul facultății în perioada 1.09.2014 – 5.09.2014. Pentru examenele de mărire nu se plătește taxă.

 

  • cererile pentru repetarea anului II, prelungire de școlaritate, reînmatriculare etc. se vor depune după finalizarea sesiunii de restanțe, în perioada 15.09.2014 – 29.09.2014.

Studenții care în perioada menționată (1.09.2014 - 5.09.2014) nu vor depune aceste cereri nu vor putea susține restanțe.

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.