1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Proiect SIMPRACT - Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de intreprinderi simulate

„SIMPRACT – Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de intreprinderi simulate”, ID 138113, este un proiect încadrat pe Axa prioritară 2, Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, DMI 2.1 Tranziția de la școală la o viață activă, având perioada de implementare de 20 luni, începând cu data de 01.04.2014.

Bugetul total al proiectului este de 17.384.209,71 lei, din care 1.639.809,59 lei revine Universității din Craiova.

Proiectul se realizează în parteneriat având ca solicitant CNIPMMR și nouă parteneri, după cum urmează: partener 1-ASE București, partener 2-Universitatea Ovidius din Constanța, partener 3-Universitatea Dunărea de Jos din Galați, partener 4-Universitatea din Craiova, partener 5-Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Partener 6-Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, partener 7-Universitatea Valahia din Târgoviște, partener 8-Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu și partener 9-Asociația Patronatul Tinerilor practică Întreprinzători din România.

SIMPRACT are ca obiectiv să faciliteze și să îmbunătățească accesul pe piața muncii pentru 7.000 de studenți și masteranzi, 1.000 aparținând Universității din Craiova, ce constituie grupul țintă căruia se adresează, prin furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, precum și prin intermediul activităților de tip întreprindere simulată, inclusiv efectuarea unor stagii de practică în firme reale.

Rezultatele anticipate ale proiectului vizează:

  • consilierea profesională a 7.000 studenți/masteranzi ce vor beneficia în mod direct și 3.000 studenți/masteranzi prin intermediul instrumentelor online și aplicației de tip Smartphone;
  • înființarea a 25 de întreprinderi simulate conform metodologiei ROCT, 4 urmând a fi realizate în cadrul Universității din Craiova;
  • stagii de practica în întreprinderile simulate pentru 2.250 de studenți;
  • 3 târguri naționale ale întreprinderilor simulate (câte unul în fiecare semestru);
  • 9 întreprinderi (3 în fiecare semestru) la târguri europene ale întreprinderilor simulate;
  • stagii de practică pentru 500 de studenți, din care 76 de studenți aparținând Universității din Craiova.
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.