1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Prelungire perioadă de școlarizare

În atenția studenților din an terminal (III – licența, II – Master)

  1. 1.Studenții din anul III -ciclul licență / II – ciclul Master, care nu își finalizează cu note de promovare toate examenele din planul de învățământ și nu au mai beneficiat niciodată pe durata studiilor de prelungirea școlarității (un an suplimentar) vor depune la secretariatul facultății în perioada 1.09.2014 - 25.09.2014 cerere prin care solicită prelungirea duratei de școlarizare cu un an, taxa de achitat fiind în funcție de numărul de examene restante. În caz contrar va fi emisă decizia de exmatriculare, aceștia putând beneficia de reînmatriculare, pe bază de solicitare scrisă intr-o perioadă de maxim doi ani de la exmatriculare, începând cu anul universitar următor celui în care a fost exmatriculat.
  2. 2.Studenții din anul III -ciclul licență / II – ciclul Master, care nu își finalizează cu note de promovare toate examenele din planul de învățământ și au mai beneficiat pe durata studiilor de prelungirea școlarității (un an suplimentar) vor fi exmatriculați, aceștia putând solicita reînmatricularea printr-o cerere care se va depune la secretariatul facultății în perioada 15.09.2014 - 29.09.2014.În această situație taxa achitată va fi în cuantumul unei taxe întregi de școlarizare indiferent de numărul de examene restante. În cazul nedepunerii cererii în perioada menționată reînmatricularea solicitată nu mai poate intra în vigoare în anul universitar 2014-2015.

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.