1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Susținere restanțe - sesiunea de vară 2014

1. Examenele restante din anii anteriori se susțin numai pe bază de cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei aferente restanței de susținut (taxele sunt publicate la adresa www.central.ucv.ro la secțiunea taxe).
2. Examenele anului curent se susțin numai la data planificată (inclusiv studenții care beneficiază de prelungirea școlarității – an suplimentar).
Amânările examenelor de an curent sau susținerea acestora înainte de data planificată sunt posibile numai din motive bine întemeiate, și numai în cazul în care cadrul didactic examintor are examen planificat cu o altă serie de studenți. În această situație se va depune o cerere însoțită de documente doveditoare (nu se pot primi cereri fără să aibă atașate acte doveditoare care se vor înregistra în registrul de evidență a documentelor).
În ambele cazuri se va respecta următoarea procedură:
Cererea se depune personal de solicitant la secretariatul facultății, de luni până joi între orele 800-1100 și 1400-1500, cu minim 48 de ore înainte de data solicitată în cerere. Zilele de sâmbătă și duminică nu se iau în calculul celor 48 de ore (Ex: dacă examenul se susține în ziua de luni, cererea va fi depusă la secretariat cel târziu joi în săptămâna anterioară; dacă examenul solicitat este planificat în ziua de sâmbătă sau duminică, cererile se vor depune până cel târziu miercuri în săptămâna susținerii examenului). Cererile se vor înregistra în registrul de evidență a documentelor facultății sub un nr. unic de înregistrare, care va fi comunicat studentului. Studenții sunt rugați să respecte aceste termene, în caz contrar ne vom afla în imposibilitate de a edita cataloagele în baza cărora pot susține examenul.
Examenele restante se susțin de regulă la data la care anul si secția respectiva are programat examenul solicitat. Studentul poate depune cerere pentru o altă data la care cadrul didactic are examen la o altă disciplină numai în situația suprapunerii cu examenul de an curent al studentului, prioritate are examenulde an curent.
În cazul în care cadrul didactic examinator are planificată o altă disciplină decât cea la care studentul solicită să susțină examenul, studentul va solicita obligatoriu avizul cadrului didactic, în caz contrar, cererea nu poate fi înregistrată.
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.