1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Calendarul concursului de ocuparea pe perioada determinată a posturilor didactice vacante în anul universitar 2013-2014

Descărcați fișierul PDF

Perioada de înscriere : în vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic candidatul va depune lasecretariatul FEAA o cerere de inscriere la concurs si un CV in format Europass pâna pe data de 25 septembrie 2013, ora 16,00 ;

Desfăşurarea probelor de concurs, inclusiv a prelegerii publice: concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată constă în doua probe: scrisă si orală specifice postului, care vor fi programate în ziua de 26 septembrie 2013 la orele şi la sala (sălile) care vor fi anunţate de comisie pe pagina web a FEAA pe data de 25 septembrie 2013. Evaluarea se face cu note de la 1 la 10, candidatul trebuind să obţină o medie de minim 8 şi cel puţin nota 7 la fiecare probă pentru a putea fi declarat admis.

Concursul pentru postul de lector consta in sustinerea unei prelegeri didactice si stiintifice pe o tema stabilita de comisia de concurs si in prezentarea publică a planului de carieră.

Afişarea rezultatelor concursurilor – 26 septembrie 2013;

Depunerea eventualelor contestaţii : 26 – 27 septembrie 2013;

Afişarea rezultatelor contestaţiilor : 27 septembrie 2013;

Finalizarea concursurilor la nivel de consilii ale facultătilor şi Senat universitar:

30 septembrie 2012.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.