1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cereri pentru înscrierea în anul universitar 2013 - 2014

Studenții anului III – Licență și II – Master care nu își vor finaliza toate examenele din planul de învățământ la data de 13.09.2013 pot urma în 2013-2014 un an suplimentar cu taxă, conform contractului de școlarizare. Cererile în acest sens se vor depune la secretariat în perioada 12.09 – 19.09.2013.

  • Studenții anului II – Licență care, la data de 13.09.2013, nu vor acumula 90 de credite conform contractului de școlarizare, pot repeta anul II în anul univ. 2013-2014 numai pe bază de cerere. Cererile se vor depune la secretariatul facultății în perioada 12.09 – 19.09.2013.
  • Studenții exmatriculați care solicită reînmatricularea în anul universitar 2013-2014 pot depune cerere la secretariat în perioada 12.09 – 19.09.2013, cu condiția să nu fi depășit 3 ani de la exmatriculare. În cazul în care această durată a fost depășită se pot înscrie la un nou concurs de admitere în perioada 9.09 – 14.09.2013 (Licență și Mater) urmând ca după rezultate, în cazul în care au fost declarați admiși să solicite înmatricularea într-un an superior corespunzător numărului de credite acumulate în perioada anterioară de școlarizare.
  • Studenții care solicită transferul de la formă de învățământ la alta (zi/ID) sau de la o universitate la alta (în cadrul aceluiași domeniu de studiu) vor depune aceste cereri în perioada 12.09 – 19.09.2013 la secretariat.

Vă rugăm să respectați termenul de depunere a cererilor pentru a fi analizate în timp util de către Consiliul facultății.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.