1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Examene restante - sesiunea de vară 2013

Planificările examenelor sunt afișate la secțiunea Servicii Studenți, pentru fiecare categorie de studenți (licență, master).

Este interzisă intrarea în sala de examen cu telefonul mobil.

Examenele restante din anii anteriori se susțin numai pe bază de cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei aferente restanței de susținut (taxele sunt publicate la adresa www.central.ucv.ro la secțiunea taxe).

Cererea se depune personal de studenți la secretariatul facultății de luni până joi între orele 800-1100 și 1400-1500, cu minim 48 de ore înainte de data solicitată în cerere.

 Examenele restante se susțin de regulă la data la care anul și secția respectivă are programat examenul solicitat. Studentul poate depune cerere pentru o altă data la care cadrul didactic are examen la o altă disciplină numai în situația suprapunerii cu examenul de an curent al studentului, prioritate are examenulde an curent. În cazul suprapunerii examenului restant de an anterior cu examenul de an curent, vă rugăm să consultați planificările de la toate formele de învățământ (Licență zi, ID, Master), indiferent de specializarea la care sunteți înscriși.

Studenții anilor II și III de la specializarea EGCE vor susține examenele restante din anul I cu studenții de la seria IV, specializarea Finanțe și bănci, cursuri de zi.

 Studenții anilor II și III de la EAI ID și FB ID vor susține restanțele de anul I cu studenții de la EAI zi, respectiv FB zi.

Amânările examenelor de an curent sunt posibile numai din motive bine întemeiate, dovedite cu acte atașate la cerere.

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.