1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

CENTRUL DE CERCETARE PENTRU INTELIGENŢĂ COMPUTAŢIONALĂ ÎN AFACERI ŞI ECONOMIE

CENTRUL DE CERCETARE PENTRU INTELIGENŢĂ COMPUTAŢIONALĂ ÎN AFACERI ŞI ECONOMIE

Director centru: Prof.univ.dr. Vasile Georgescu

Adresa web: http://feea.ucv.ro/cibec/ (în construcţie)

Direcţii principale de cercetare:

  • Inteligenţă computaţională
  • Data mining
  • Modelarea bazată pe agenţi
  • Sisteme multiagent
  • Econometrie
  • Cibernetică
  • Soft computing (mulţimi şi sisteme fuzzy, reţele neuronale, algoritmi genetici, sisteme hibride neuro-fuzzy-genetice)

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.