1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Director centru: Prof.univ.dr. Mihai Vărzaru
Adresa web: CCEAF
Direcţii principale de cercetare:
  • Finanţe şi analiză economică
  • Contabilitate, control
  • Economie şi relaţii eoconomice internaţionale
  • Informatică economică, statistică şi matematici pentru economie
  • Management, marketing şi administrarea afacerilor
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.