1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Proiecte de cercetare

Echipa administrare proiecte de cercetare

  • Narcis Mitu
  • Cristian Stanciu
  • Andreea Ciobanu
  • Ramona Pîrvu
  • Sorin Tudor
  • Anca Mehedințu
  • Ion Buligiu

Lista programelor de cercetare

Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Programul Operațional Competitivitate (POC)

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria

Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia

Granturi Spațiul Economic European (SEE) și Granturi Norvegiene (Mecanismul Financiar Norvegian)

Planul Național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare III (PNCDI III)

PROIECT ROSE_SGCU-PV_FEAA

 Noutăți programe de cercetare

 Proiecte de cercetare 2012-2016

 

 

 

 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.