1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

DESCRIEREA SPECIALIZĂRILOR ŞI PLANURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare.

Studiile universitare de licenţă oferă cunoştinţe şi competenţe largi, pe domenii de studii.

Absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă îşi pot exercita profesia, conform competenţelor şi drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite sau pot continua studiile universitare prin masterat.

Diploma acordată după finalizarea studiilor universitare de licenţă atestă că titularul acesteia a dobândit cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice profesiei.

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor oferta educaţională este reprezentată de toate cele 8 domenii de studii universitare de licenţă din cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Economice, în cadrul cărora fiinţează 10 specializări la învăţământul de zi. În cadrul învăţământului la distanţă fiinţează 3 specializări, aferente a 3 domenii de studii universitare de licenţă.

În continuare, pentru o informare detaliată, am descris specializările şi am prezentat planurile de învăţământ ce stau la baza organizării pregătirii viitorilor studenţi.

Pornind de la ideea asigurării mobilităţii studenţilor interspecializări şi de la premisa unei pregătiri unitare, planurile de învăţământ conţin un trunchi comun de discipline. Majoritatea acestora se află în anul I de facultate, fapt ce a condus la studierea aceloraşi discipline în decursul acestui an, indiferent de specializare aleasă de către tânărul student.

ucv5 

Ghidurile candidaților

ghidzi

Licență IF

ghidid

Licență ID

Admitere Licență 2017

   

Prezentare specializări

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE (CU PREDARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ)

MANAGEMENT

MARKETING

ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

FINANŢE ŞI BĂNCI

FINANŢE ŞI BĂNCI (CU PREDARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ)

STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ

INFORMATICĂ ECONOMICĂ

MANAGEMENT (Drobeta Turnu Severin)

ADMINISTRAREA AFACERILOR (Drobeta Turnu Severin)

FINANŢE ŞI BĂNCI (Drobeta Turnu Severin)

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE (Drobeta Turnu Severin)

 

În cadrul facultăţii noastre învăţământul la distanţă (I.D.) funcţionează următoarele specializări (acreditate ARACIS):

  • Finanţe şi bănci;
  • Contabilitate şi informatică de gestiune;
  • Management;

 

Flyer FEAA ID

Afis FEAA ID

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.