1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Oferta educaţională a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor

Admiterea la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Având în vedere prevederile Ordinului MECTS nr. 3544 / 2013 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2013-2014, concluziile desprinse în urma concursurilor de admitere din anii anteriori cât şi tendinţele manifestate la nivel naţional, în şedinţa Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii din Craiova a hotărât adoptarea următoarei metodologii de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2014-2015.

Nou! Admitere Licență 2020

Nou! Admitere Master 2020

Admitere Doctorat

Foreign Students

Formare Continuă

ucv 1

Ultimele noutăți - Admitere

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.